Regler

Regler som gäller på

alla Club Sunsets fester:


- Inga kameror eller mobiltelefoner framme i lokalen, de lämnas in i den bevakade baren, antingen i en handväska eller i en av oss tillhandahållen värdepåse. Kommer vi på någon med en mobiltelefon i handen i lokalen blir den personen portad för alltid. Måste du använda telefonen så gå ut.


- Medtagen alkohol SKA lämnas in i baren. Upplever någon i crew att en gäst är berusad kan du bli nekad att bli serverad din egen alkohol.


- Rör inte vid någon utan att fråga om lov. Samma gäller andras tillhörigheter. Eventuellt spontant kontaktsökande sker med största respekt.


- Om du upplever någon form av problem så gå DIREKT till barpersonalen och prata med någon i crew. Det är av yttersta vikt att du inte väntar till efter festen! Vi behöver hjälp med att upptäcka eventuella gäster som inte följer reglerna.


- Stör eller avbryt inte någons session, håll avstånd, var lågmäld och lita på att personerna har gjort upp regler för sin utlevnad sinsemellan.


- Socialt umgänge sker i lounge- och barområdet. I lekutrymmena är det de som har utlevnad som pratar, betraktare är lågmälda.


- Hjälp andra gäster genom att påminna om dessa och andra trivselregler.


- Bryter en gäst någon av våra regler blir konsekvensen att personen får lämna festen och riskerar att aldrig mer få komma på våra fester.

Regler för vilka som får

komma på våra fester:


- Du måste vara medlem i föreningen LUSThuset, ha fyllt 18 år och kunna visa legitimation om du är under 20 år.


- Våra fester riktar sig inte till nyfikna eller de som är väldigt nya inom BDSM och inte har sällskap av någon med erfarenhet.


- Du eller någon i ditt sällskap bör ha haft en profil på Darkside minst en månad vid tiden för anmälan. Profilen ska vara ordentligt ifylld och du ska helst vara verifierad av minst en annan person.  Är du inte Ds-medlem men erfaren - hör av dig!


- Du får inte vara berusad när du kommer till festen.


- Du måste antas förstå och följa våra regler.

Regler för vad som

gäller efter en fest:


- Prata aldrig om vilka som var med eller vad de gjorde med någon som inte var på festen. Vad du själv gjorde får du prata om hur mycket du vill!


- Ta inte kontakt via sociala medier eller hemsidor i "raggningssyfte" med någon som var på festen om detta inte blev överenskommet på festen.